Item No. ER1102

CRANKSHAFT SEAL INSTALLATION TOOL

● SET-VW & Audi V6 & V8 GAS & TDI PTFE
● USED WHEN INSTALLING THE PTFE CRANKSHAFT SEAL ON VW & AUDI V6 & V8 GAS & TDI ENGINES
● APPLICATIONS: AUDI A4 ’01 UP, AUDI A6 ’98 UP,  AUDI A8 ’03 UP, V8 GAS (BBK, BAS & BHF), 3.0L V6 TDI COMMON RAIL (4V) AND 4.0L V8 TDI COMMON RAIL (4V)
● OEM REF: T40048A